اولین رویداد پیش شتابدهی در استان گیلان

اولین رویداد پیش شتابدهی در استان گیلان

  • کیلومتر ۷ جاده رشت به کوچصفهان

  • 1400/11/15

  • 08:00

  • کارخانه نوآوری گیلان

رایگان

ناموجود