رویداد ها

مرتب سازی بر اساس :

کارگاه کار با دستگاه های دور تراش در عدسی عینک

کارگاه کار با دستگاه های دور تراش در عدسی عینک

 • 1402/11/27

 • 1,000,000 تومان

 • کارخانه نوآوری گیلان

مشاهده
کارگاه حک و جوش لیزر در عینک

کارگاه حک و جوش لیزر در عینک

 • 1402/11/26

 • 1,000,000 تومان

 • کارخانه نوآوری گیلان

مشاهده
کارگاه تعمیر عینک های فلزی

کارگاه تعمیر عینک های فلزی

 • 1402/11/26

 • 1,000,000 تومان

 • کارخانه نوآوری گیلان

مشاهده
ورکشاپ برنامه نویسی آردوینو

ورکشاپ برنامه نویسی آردوینو

 • 1402/05/07

 • 382,000 تومان

 • کارخانه نوآوری گیلان

مشاهده
همفکر رشت در کارخانه نوآوری گیلان

همفکر رشت در کارخانه نوآوری گیلان

 • 1401/06/16

 • رایگان

 • کارخانه نوآوری گیلان

مشاهده
رویداد گیلان ویکند

رویداد گیلان ویکند

 • 1401/05/26

 • رایگان

 • کارخانه نوآوری گیلان

مشاهده
ورکشاپ طراحی چهره - بازنمایی هنر در عرصه‌ی خلاقیت

ورکشاپ طراحی چهره - بازنمایی هنر در عرصه‌ی خلاقیت

 • 1401/04/31

 • رایگان

 • کارخانه نوآوری گیلان

مشاهده
رویداد و گردهمایی روز ملی فناوری اطلاعات

رویداد و گردهمایی روز ملی فناوری اطلاعات

 • 1401/04/22

 • رایگان

 • کارخانه نوآوری گیلان

مشاهده
اولین رویداد آموزشی اینستاویکند

اولین رویداد آموزشی اینستاویکند

 • 1401/03/25

 • 199,000 تومان

 • کارخانه نوآوری گیلان

مشاهده
بهره برداری از نخستین کارخانه نوآوری استان گیلان

بهره برداری از نخستین کارخانه نوآوری استان گیلان

 • 1401/03/03

 • رایگان

 • کارخانه نوآوری گیلان

مشاهده
رویداد پارک گپ

رویداد پارک گپ

 • 1400/12/25

 • رایگان

 • کارخانه نوآوری گیلان

مشاهده
تست خرید

تست خرید

 • 1400/12/12

 • 1,000 تومان

 • کارخانه نوآوری گیلان

مشاهده
ورکشاپ تخصصی فن بیان و مهارت های اجرا

ورکشاپ تخصصی فن بیان و مهارت های اجرا

 • 1400/12/10

 • رایگان

 • کارخانه نوآوری گیلان

مشاهده
ورکشاپ عکاسی با موبایل

ورکشاپ عکاسی با موبایل

 • 1400/11/28

 • رایگان

 • کارخانه نوآوری گیلان

مشاهده
اولین رویداد پیش شتابدهی در استان گیلان

اولین رویداد پیش شتابدهی در استان گیلان

 • 1400/11/15

 • رایگان

 • کارخانه نوآوری گیلان

مشاهده