ورکشاپ طراحی چهره - بازنمایی هنر در عرصه‌ی خلاقیت

ورکشاپ طراحی چهره - بازنمایی هنر در عرصه‌ی خلاقیت

  • کیلومتر ۷ جاده رشت به کوچصفهان

  • 1401/04/31

  • 09:00

  • کارخانه نوآوری گیلان

رایگان

ناموجود