ورکشاپ تخصصی فن بیان و مهارت های اجرا

ورکشاپ تخصصی فن بیان و مهارت های اجرا

  • کیلومتر ۷ جاده رشت به کوچصفهان

  • 1400/12/10

  • 09:30

  • کارخانه نوآوری گیلان

رایگان

ناموجود