بهره برداری از نخستین کارخانه نوآوری استان گیلان

بهره برداری از نخستین کارخانه نوآوری استان گیلان

  • کیلومتر ۷ جاده رشت به کوچصفهان

  • 1401/03/03

  • 09:00

  • کارخانه نوآوری گیلان

رایگان

ناموجود